Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

8701 4c77 500
Reposted frommerkaba merkaba

March 30 2020

https://www.facebook.com/polecampoczytactovejansson/

"Dojrzała we mnie nowa tęsknota za czymś stałym, czymś ciepłym, na czym można polegać"
Tove Jansson w liście do Evy Konikoff /Listy Tove Jansson/
Reposted frommerkaba merkaba
8701 4c77 500
Reposted frommerkaba merkaba
Zapraszam w podróż do świata Tove Jansson
https://www.facebook.com/polecampoczytactovejansson/
Reposted frommerkaba merkaba
Zapraszam w podróż do świata Tove Jansson
https://www.facebook.com/polecampoczytactovejansson/
Reposted frommerkaba merkaba

March 28 2020

5726 8593 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

December 09 2019

"Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości."

Éric-Emmanuel Schmitt

Reposted frommerkaba merkaba

November 29 2019

9433 5f69 500
Reposted from2017 2017
9424 93ba 500
Reposted from2017 2017

November 28 2019

4926 6d97
Reposted frommerkaba merkaba
4909 65d7 500
Reposted frommerkaba merkaba

August 03 2019

3964 5ae3 500
Reposted fromfaceID faceID viakobiety kobiety
2726 1e9a 500
Reposted fromfapucino fapucino

September 30 2018

3959 3f24 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer

May 23 2018

Reposted fromshakeme shakeme

October 29 2017

May 14 2017


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
Reposted fromcatchmelater catchmelater

July 10 2015

5345 6837 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

July 08 2015

7981 38bc 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

July 07 2015

8719 ff0b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl